Wezwanie do zapłaty

Powszechne jest to, że na którymś z etapów prowadzenia działalności przedsiębiorca spotka się z wezwaniem dotyczącym płatności. Twój klient otrzymał zamówione produkty lub wykonałeś żądaną usługę, ale niestety nie otrzymałeś za to zapłaty w terminie. W przypadku konsumentów obowiązują zazwyczaj terminy płatności 14 dni, a dla firm często do 30 dni. Jeśli nie uregulujesz należności w odpowiednim terminie, zalegasz z płatnością. Konsekwencją tego jest często wezwanie klienta do zapłaty

Co to jest wezwanie/ przypomnienie o płatności?

Przypomnienie o zapłacie, prośba o zapłatę, wiele nazw, ale zawsze to samo znaczenie. Jeśli zalegasz z zapłatą faktury lub otwartego roszczenia, często otrzymujesz wezwanie do zapłaty. Zazwyczaj pierwsze przypomnienie o należnej płatności jest sformułowane w przyjazny sposób. Nie zawsze jest to list, często otrzymujesz go online, e-mailem, a nawet telefonem od wierzyciela. Nawet jeśli pierwsze wezwanie do zapłaty jest sformułowane w sposób przyjazny, istnieją pewne wymogi prawne i konsekwencje. Należy sprawdzić, czy klient w ogóle nie popadł w zwłokę i czy wszystkie niezbędne treści i elementy wezwania do zapłaty zostały wymienione w piśmie lub rozmowie telefonicznej. Zgodnie z prawem obowiązuje 30-dniowy termin płatności , który jest wiążący dla firm, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone w umowie lub w ogólnych warunkach. W przypadku konsumentów termin płatności musi być wyjaśniony przynajmniej przed zakupem, czyli również przed wystawieniem faktury. Często zdarzają się też krótsze lub dłuższe okresy, np. 14 dni lub nawet kilka miesięcy. Wszelkie odstępstwa od normy prawnej muszą być uzgadniane indywidualnie.

Mój klient nie płaci, kiedy mam wysłać prośbę o płatność?

Niezależnie od tego, czy uzgodniłeś z klientem indywidualny cel płatności, czy też chcesz odnieść się do ustawowego terminu 30 dni. Jeśli klient nie zapłaci na czas, jest w zwłoce i powinien zostać poproszony o płatność. Ważne jest, aby nie ostrzegać zbyt wcześnie. Ponieważ może to prowadzić do zamieszania, a nawet irytacji wśród klientów. Chociaż termin płatności jest uzgodniony w umowie lub w ogólnych warunkach, często znajduje się on ponownie na fakturze. To przypomnienie jest ważne, aby przypomnieć klientowi o jego obowiązkach. Jeśli klient nie zna terminu płatności lub w ogóle nie został o tym poinformowany, popadnie w zwłokę dopiero po upływie ustawowego terminu 30 dni. Decydujący jest ostatni dzień terminu, jeżeli przypada on w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, klient musi dokonać płatności do następnego dnia roboczego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *